Όροι Χρήσης για τον ιστότοπο strategylens.com

Τελευταία αναθεώρηση: 18 Φεβρουαρίου 2020

Ο ιστότοπος "strategylens.com" ανήκει στην Strategy Lens Management Consultants, η οποία τον διαχειρίζεται και τον συντηρεί. Strategy Lens Management Consultants είναι το εμπορικό όνομα της Strategy Lens P.C., μιας ιδιωτικής εταιρίας καταχωρημένης στην Ελλάδα με αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 137945316000 και Α.Φ.Μ. 800713782. H Strategy Lens P.C. είναι μέλος του Δικτύου Εταιριών Rassias Ventures. Το Rassias Ventures είναι ένα δίκτυο από ανεξάρτητους μεταξύ τους οργανισμούς, οι οποίοι μοιράζονται πληροφορίες και υποδομή.
Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν για τον ιστότοπο "strategylens.com", για όλες τις ιστοσελίδες με URL που ξεκινά από "strategylens.com", και για όλους τους ιστοτόπους που ανήκουν στη διεύθυνση διαδικτύου "strategylens.com" και τις υποδιευθύνσεις της, οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως "αυτός ο Ιστότοπος". Η χρήση αυτού του Ιστοτόπου συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο και η χρήση του, και θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου.
Η Strategy Lens P.C., που είναι η οντότητα που παρέχει αυτόν τον Ιστότοπο, αναφέρεται στους παρόντες Όρους Χρήσης ως "εμείς", "εμάς", ή "μας". Αν και ορισμένα τμήματα αυτών των Όρων Χρήσης ενδέχεται να αναφέρονται σε άλλες οντότητες ή μέλη του δικτύου εταιρειών Rassias Ventures, αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν μόνο ανάμεσα σε εσάς και εμάς, και όχι ανάμεσα σε εσάς και σε οποιαδήποτε άλλη από αυτές τις οντότητες.

Χρήση του Περιεχομένου

Με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με όλες τις υποχρεώσεις σας που αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, έχετε την εξουσιοδότηση να προβάλετε, να αντιγράψετε, να εκτυπώσετε και να διανείμετε το περιεχόμενο που βρίσκεται σε αυτόν τον Ιστότοπο, δεδομένου ότι (1) η χρήση αυτή προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς και (2) οποιοδήποτε αντίγραφο του περιεχομένου που κάνετε πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει την αναφορά πνευματικών δικαιωμάτων, ή οποιαδήποτε άλλη αναφορά απόδοσης δικαιωμάτων που σχετίζονται με το περιεχόμενο.
Δεν επιτρέπεται και δεν έχετε την εξουσιοδότηση να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στο περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου.
Δεν επιτρέπεται και δεν έχετε την εξουσιοδότηση να αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό, ιδιόκτητη διαδικασία, κώδικα ή τεχνολογία που είτε ενσωματώνεται είτε περιγράφεται σε αυτόν τον Ιστότοπο.
Κατά την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο και τη χρήση του, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας που διέπουν τη χρήση των Ιστοτόπων. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τη Δήλωση Ιδιωτικότητας, και μας προσφέρετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για κάθε τέτοια ενέργεια. Με το παρόν, συμφωνείτε με τους όρους της Δήλωσης Ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υποχρεώσεων που σας επιβάλλονται σε αυτήν.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός εάν κάπου προσδιορίζεται με άλλο τρόπο ρητά, το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου παρέχεται από εμάς ή από κάποιο άλλο μέλος του δικτύου εταιρειών Rassias Ventures. Αυτός ο Ιστότοπος και το περιεχόμενό του προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας ή/και άλλων δικαιοδοσιών. Εμείς και οι δικαιοπάροχοι μας επιφυλασσόμαστε όλων των δικαιωμάτων που δεν μας παρέχονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης. Το όνομα "Strategy Lens Management Consultants", το λογότυπο της Strategy Lens, και οι τοπικές γλωσσικές παραλλαγές των προαναφερθέντων εμπορικών σημάτων, καθώς και ορισμένα ονόματα προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο (συγκεντρωτικά " τα Σήματα της Strategy Lens") είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Strategy Lens PC.
Εκτός εάν παρέχεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, ή έχετε σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση από τον κάτοχο των εμπορικών σημάτων, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε κανένα Σήμα της Strategy Lens, είτε μόνο του, είτε σε συνδυασμό με άλλες λέξεις ή στοιχεία σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένου οποιοδήποτε δελτίου τύπου, διαφήμισης ή άλλου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού ή μέσου ενημέρωσης, σε γραπτή, προφορική, ηλεκτρονική, οπτική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή. Οι αναφορές σε εμπορικά σήματα τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης και δεν συνεπάγονται ότι οι εν λόγω τρίτοι έχουν εγκρίνει αυτόν τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του. Αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν σας δίνουν κανένα δικαίωμα χρήσης των εμπορικών σημάτων τρίτων εταιρειών.

Αποποίηση Ευθύνης

Αυτός ο Ιστότοπος (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε περιεχομένου ή άλλου μέρους αυτού) περιέχει μόνο γενικές πληροφορίες. H Strategy Lens P.C. δεν παρέχει, μέσω αυτής της ιστοσελίδας, επαγγελματικές συμβουλές ή υπηρεσίες. Αυτός ο Ιστότοπος παρέχεται ως έχει και δεν προβάλλουμε ρητά ή σιωπηρά δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με αυτόν. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, δεν εγγυόμαστε ότι αυτός ο ιστότοπος θα είναι ασφαλής, χωρίς λάθη, χωρίς ιούς ή κακόβουλο κώδικα ή ότι θα πληροί οποιαδήποτε κριτήρια απόδοσης ή ποιότητας. Απορρίπτουμε όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, τίτλου, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη-παράβασης, συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας.
Η χρήση αυτού του Ιστοτόπου γίνεται με δική σας ευθύνη, και αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη και τον κίνδυνο απώλειας που προκύπτει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της απώλειας υπηρεσίας ή δεδομένων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν άμεσες, έμμεσες, ειδικές, απρόοπτες, επακόλουθες ή τιμωρητικές ζημίες ή οποιεσδήποτε άλλες ζημίες, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει συμβόλαιο, νόμος, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, αμέλειας) ή όχι, που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του Ιστότοπου ή σχετίζονται με τη χρήση του, ακόμη και αν γνωρίζαμε ή θα οφείλαμε να γνωρίζουμε την πιθανότητα να προκύψουν τέτοιες ζημίες.
Ορισμένοι σύνδεσμοι σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να οδηγούν σε ιστότοπους, πόρους ή εργαλεία που διατηρούνται από τρίτους, στους οποίους δεν έχουμε κανέναν έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ιστοτόπων που διατηρούνται από άλλες οντότητες μέλη του δικτύου εταιρειών Rassias Ventures ή μεμονωμένο προσωπικό τέτοιων εταιρειών. Χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα, δεν προβαίνουμε σε ρητές ή σιωπηρές δηλώσεις ή εγγυήσεις σε σχέση με τέτοιους ιστότοπους, πόρους και εργαλεία, ενώ οι σύνδεσμοι προς τέτοιους ιστότοπους, πόρους και εργαλεία δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως επιδοκιμασία αυτών ή του περιεχομένου τους από εμάς.
Οι ανωτέρω αποποιήσεις και περιορισμοί ευθύνης ισχύουν όχι μόνο για εμάς, αλλά και για όλες τις οντότητες μέλη του δικτύου εταιρειών Rassias Ventures, καθώς και για το προσωπικό μας και το αντίστοιχο προσωπικό τους. Οι παραπάνω αποποιήσεις ευθύνης και οι περιορισμοί της ευθύνης ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, είτε λόγω σύμβασης, νόμου, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, αμέλειας), είτε από οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Πρόσθετοι Όροι

Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτών των Όρων Χρήσης είναι άκυρο ή μη εφαρμόσιμο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, τότε (1) σε εκείνη τη δικαιοδοσία θα πρέπει να αναθεωρηθεί εις στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο αποτέλεσμα, ώστε να επιτευχθεί η πρόθεσή του όσο το δυνατόν πιο πιστά, και το υπόλοιπο των παρόντων Όρων Χρήσης να παραμείνει σε πλήρη ισχύ, και (2) σε κάθε άλλη δικαιοδοσία, οι παρόντες Όροι Χρήσης παραμένουν σε πλήρη ισχύ.
Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση μας, δημοσιεύοντας τέτοιου είδους αναθεωρημένους Όρους Χρήσης στον σύνδεσμο Όρων Χρήσης (δηλ. στην παρούσα ιστοσελίδα), ή σε άλλο σημείο αυτού του Ιστοτόπου. Αυτές οι αναθεωρήσεις θα είναι σε ισχύ ως προς εσάς από τη στιγμή της δημοσίευσης, εκτός αν δηλώνεται αλλιώς ρητά από εμάς. Είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε τους εν λόγω αναθεωρημένους Όρους Χρήσης, παρακολουθώντας αυτή την ιστοσελίδα. Η συνεχιζόμενη χρήση αυτού του Ιστοτόπου μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης, συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας για τους αναθεωρημένους Όρους Χρήσης.