Μια ομάδα,
αμέτρητες δυνατότητες!

Μια ομάδα φιλόδοξων νέων ανθρώπων!


Είμαστε μια εταιρία συμβούλων στρατηγικής διοίκησης. Η δουλειά μας είναι να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα επιχειρηματιών που θέλουν να βελτιώσουν την επιχείρησή τους, με προτάσεις και λύσεις που πηγάζουν από τη γνώση και την εμπειρία μας, τεκμηριώνονται μέσα από λεπτομερείς ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις, και υλοποιούνται με δομημένο, κοστολογημένο και χρονικά καθορισμένο τρόπο.

Είμαστε άνθρωποι με ανήσυχο πνεύμα και πολυδιάστατα ενδιαφέροντα. Θα μας βρείτε να χανόμαστε για ώρες στη Wikipedia, να μιλάμε για μουσική και κινηματογράφο, να προσπαθούμε μανιωδώς το backside tailslide, να ιδρώνουμε στο γήπεδο του τένις, ή πάνω από μια σκακιέρα... Αντίστοιχα, η δουλειά μας δεν είναι ποτέ ρουτίνα: κάθε project έχει μοναδικές απαιτήσεις που μπορεί να έχουν να κάνουν με αναλύσεις αγοράς, με μοντελοποίηση, με δημιουργική γραφή, με design, με προγραμματισμό, και συνήθως πολλές από αυτές τις δεξιότητες σε συνδυασμό. Το μόνο που μένει πάντα ίδιο είναι η αφοσίωσή μας στην ικανοποίηση των πελατών μας.

Οι σύμβουλοί μας εξειδικεύονται σε κάποιο από τα παρακάτω τρία διακριτά αντικείμενα εργασίας:


Marketing

Ανάλυση αγοράς

Ξεκαθαρίζουμε το πεδίο δράσης!

Σημαντικό βήμα για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης ή το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος, είναι να προσδιορίσουμε και να αξιολογήσουμε την αγορά στην οποία θέλουμε να εισέλθουμε. Μεταξύ άλλων, διερευνούμε τον όγκο και την τμηματοποίηση της αγοράς, τα εμπόδια εισόδου, τις μελλοντικές προοπτικές, τη μορφή του ανταγωνισμού και τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Εξάγουμε ποσοτικές εκτιμήσεις για κάθε χαρακτηριστικό που μας αφορά, και εντοπίζουμε τα τμήματα της αγοράς όπου παρουσιάζονται εμπορικές ευκαιρίες.

Τοποθέτηση στην αγορά

Διεκδικούμε μια θέση στη σκέψη του καταναλωτή!

Διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το προϊόν ή την επιχείρηση που μας απασχολεί, και φροντίζουμε ώστε η στρατηγική marketing που θα ακολουθήσουμε να αναδεικνύει αυτά τα χαρακτηριστικά, και να συμβάλει στην διαμόρφωση μιας ταυτότητας και μιας εικόνας που αποτυπώνεται στο μυαλό των καταναλωτών, και καλύπτει τις προσδοκίες τους.

Ανάδειξη εμπορικής ταυτότητας

Φέρνουμε τον πελάτη μας κοντά στους πελάτες του!

Σε πρώτο στάδιο, διαμορφώνουμε μια συμπαγή στρατηγική για την εμπορική ταυτότητα της επιχείρησης, φροντίζοντας ώστε αυτή να εκφράζεται μέσα από κάθε στοιχείο που συνιστά την δημόσια εικόνα της, από το λογότυπο και τα διακριτικά στοιχεία, μέχρι την εμπειρία εξυπηρέτησης του καταναλωτή. Στη συνέχεια, σχεδιάζουμε τη βέλτιστη στρατηγική ανάδειξης αυτής της ταυτότητας, διαμορφώνοντας το κατάλληλο μείγμα διαφημίσεων, προωθητικών ενεργειών και παρουσίας στο διαδίκτυο.

Στρατηγική

Μοντελοποίηση

Αντιμετωπίζουμε την αβεβαιότητα!

Διαμορφώνουμε δυναμικά μοντέλα προβλέψεων που συνεκτιμούν πολλαπλές παραμέτρους που εισάγουν αβεβαιότητα. Οι εκτιμήσεις μας βασίζονται στην ανάλυση πολλαπλών σεναρίων και χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό, ευελιξία, και την ικανότητα γρήγορης προσαρμογής ανάλογα με την ανάδραση που λαμβάνουμε. Χρησιμοποιούμε τις πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνολογικές εφαρμογές, και εξάγουμε πλήρως ποσοτικοποιημένα, διαφανή, και υπεύθυνα συμπεράσματα. Επιπλέον, μοντελοποιούμε διαδικασίες που μας επιτρέπουν να ορίζουμε KPIs και να αναλύουμε λειτουργίες στα πλαίσια του process reengineering.

Χρηματοοικονομική ανάλυση και ρίσκο

Βλέπουμε πίσω από τους αριθμούς!

Κάθε επιχειρηματική ευκαιρία χρειάζεται την ανάλογη χρηματοδότηση και τα κατάλληλα εργαλεία για την διαχείριση και ερμηνεία των χρηματοοικονομικών μεγεθών. Αναπτύσσουμε χρηματοοικονομικά μοντέλα που μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε το ρίσκο και να προσδιορίσουμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες βάσει των απαιτήσεων του έργου. Προτείνουμε το κατάλληλο μείγμα χρηματοδότησης που μπορεί να περιλαμβάνει ίδια κεφάλαια, ιδιώτες επενδυτές, αλλά και κρατικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Είμαστε ενήμεροι για τα ενεργά προγράμματα και φροντίζουμε κάθε αίτημα χρηματοδότησης που καταθέτουμε να είναι αναλυτικά τεκμηριωμένο και να συμμορφώνεται με τα σχετικά κανονιστικά πλαίσια.

Διαχείριση Έργων

Βάζουμε τα πράγματα σε σωστή σειρά!

Αναλύουμε τους στόχους, τις απαιτήσεις, τους διαθέσιμους πόρους και τα χρονικά περιθώρια κάθε έργου, και διαμορφώνουμε ένα κοστολογημένο και χρονοπρογραμματισμένο πλάνο υλοποίησής του. Φροντίζουμε να ιεραρχούμε κατά προτεραιότητα τις εργασίες που εκτιμούμε ότι θα προσφέρουν τη μεγαλύτερη αξία στον πελάτη μας, αλλά και να παρέχουμε την κατάλληλη υποδομή για την καταγραφή και την αξιολόγηση της προόδου του έργου.

Τεχνολογία

Αρχιτεκτονική υποδομών

Προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις!

Σε συνεργασία με τους πελάτες μας, σχεδιάζουμε τα πληροφοριακά συστήματα που θα εξυπηρετήσουν τρέχουσες ανάγκες και θα δώσουν ώθηση στην επιχείρησή τους. Είμαστε στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων και έχουμε άριστη γνώση των διαθέσιμων προϊόντων. Λειτουργούμε ως σύμβουλοι στον ορισμό και την προμήθεια του απαιτούμενου υλικού, χωρίς να έχουμε καμία σχέση ή εξάρτηση με τους προμηθευτές που είναι στην αγορά. Αυτό μας επιτρέπει να είμαστε απαλλαγμένοι από τυχόν εποχικές τάσεις και λύσεις τύπου φασόν, και να προτείνουμε την τεχνολογία που πραγματικά ταιριάζει στις απαιτήσεις των πελατών μας.

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού

Φέρνουμε την τεχνολογία στα μέτρα του πελάτη!

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών Η/Υ. Διαθέτουμε τις εξειδικευμένες γνώσεις και πιστοποιήσεις που μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε λύσεις για κάθε μέγεθος ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Ειδικευόμαστε στην διαμόρφωση και την παραμετροποίηση εξυπηρετητών όπως Domain Controllers, Mail Servers, File Servers, Web Servers, και των συναφών εφαρμογών. Επιπλέον, είμαστε αρχιτέκτονες δικτύων και παραμετροποιούμε δικτυακές συσκευές όπως Routers, Switches, Firewalls, Access Points, Wireless Lan Controllers, Voice Gateways, και Load Balancers.

Ανάπτυξη εφαρμογών

Παράγουμε εξειδικευμένα προϊόντα!

Αναπτύσσουμε πρωτότυπες εφαρμογές ERP που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες των πελατών μας, ακολουθώντας παγκοσμίως αναγνωρισμένα πρότυπα ανάπτυξης. Ανάλογα με το μέγεθος και τις απαιτήσεις των πελατών μας προσαρμόζουμε την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε. Οι εφαρμογές που αναπτύσσουμε προσφέρουν λειτουργικότητα που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς έναντι εκατομμυρίων ευρώ. Η υπηρεσία που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι ολοκληρωμένη και επεκτείνεται στην εγκατάσταση των εφαρμογών, την εκπαίδευση του προσωπικού, και την διαρκή παροχή τεχνικής υποστήριξης.

Είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή!


Γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι

Αφιερώνουμε χρόνο για την εκπαίδευση των στελεχών μας και φροντίζουμε να διατηρούμε μακροχρόνιους δεσμούς με εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς πιστοποίησης σε όλο τον κόσμο.

Διερευνούμε και αφομοιώνουμε κάθε νέα εξέλιξη στους κλάδους που μας απασχολούν, αναπτύσσοντας παράλληλα τις ανάλογες δεξιότητες ώστε να διατηρούμε ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

Πιστεύουμε στην αξιοκρατία

Από τη διαδικασία στρατολόγησης ξεχωρίζουν μόνο οι ικανότεροι υποψήφιοι.

Επίσης, η απόδοση κάθε στελέχους αξιολογείται τακτικά, με δομημένο και διαφανή τρόπο, κάτι που μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε και να επιβραβεύουμε τα στελέχη που, με την προσπάθειά τους, μας κάνουν να ξεχωρίζουμε.

Προσέχουμε τις λεπτομέρειες

Η επιμέλεια είναι στοιχείο της εμπορικής μας ταυτότητας: αν η δουλειά μας δεν είναι τέλεια, δεν θα φτάσει στα χέρια του πελάτη.

Η φιλοσοφία μας είναι να κάνουμε κάθετι σωστά, από την πρώτη προσπάθεια. Αυτό γίνεται χάρις στα πρότυπα και τις μεθοδολογίες που έχουμε αναπτύξει, αλλά και στην έμφυτη σχολαστικότητα των στελεχών μας.

Εργαζόμαστε με πάθος

Αγαπάμε αυτό που κάνουμε, και αφιερώνουμε όσο χρόνο χρειάζεται ώστε οι πελάτες μας να μείνουν απόλυτα ικανοποιημένοι με την ποιότητα και την ταχύτητα των υπηρεσιών μας.

Αντιμετωπίζουμε κάθε δυσκολία σαν μια ευκαιρία για νέα γνώση, και δεν σταματάμε μέχρι να βρούμε την πιο κομψή, πρακτική, και αποτελεσματική λύση σε κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται.

Επενδύουμε στην αριστεία

Η επιτυχία μας εξαρτάται από την διατήρηση ενός πολύ υψηλού επιπέδου στελεχών, και για αυτό οφείλουμε να εξασφαλίζουμε ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους μας.

Φροντίζουμε να διατηρούμε υψηλά επίπεδα αμοιβών, παρέχουμε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, και διαμορφώνουμε ένα σαφές πλάνο καριέρας με στόχο την διαρκή εξέλιξη.

Δείξτε μας την αξία σας!

Η Strategy Lens είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. H ομάδα μας αποτελείται από ανθρώπους που ξεχωρίζουν στον τομέα τους ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, θρησκείας, ηλικίας, σεξουαλικών προτιμήσεων, και οικονομικού υποβάθρου. Η αμεροληψία αυτή επεκτείνεται σε ό,τι κάνουμε, συμπεριλαμβανομένου του εργασιακού περιβάλλοντος και των αμοιβών και ευκαιριών που προσφέρουμε. Γι' αυτό το λόγο, έχουμε αναπτύξει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία στρατολόγησης που έχει σαν στόχο να αναδεικνύει τους πιο ταλαντούχους και ικανούς υποψηφίους.

Για να διακριθείτε στην διαδικασία στρατολόγησης που ακολουθούμε θα πρέπει να είστε άριστα προετοιμασμένοι.

Τεστ αξιολόγησης

Κατά τη διαδικασία στρατολόγησης, οι υποψήφιοί μας αξιολογούνται βάσει της επίδοσής τους σε ένα ή περισσότερα τεστ αξιολόγησης. Σκοπός αυτών των τεστ δεν είναι μόνο να αποκτήσουμε εμείς μια εικόνα για το επίπεδο ικανοτήτων του υποψηφίου, αλλά και να αποκτήσει ο υποψήφιος μια εικόνα των δεξιοτήτων και του επιπέδου που θεωρούμε ότι απαιτείται για να ενσωματωθεί κάποιος στην ομάδα μας.

Αναλόγως της θέσης στην οποία κάνετε αίτηση τα τεστ μπορεί να χωρίζονται σε διάφορες θεματικές ενότητες. Φροντίστε να έχετε στη διάθεσή σας όλο το χρόνο που απαιτείται και να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες, όπου παρέχονται. Είναι πολύ πιθανό ότι ένα φρεσκάρισμα των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δεξιοτήτων σας θα σας φανεί χρήσιμο στην αξιολόγηση. Μην υποτιμάτε την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία των ασκήσεων που σας δίνονται.

Συνεντεύξεις

Από τους υποψήφιους που φτάνουν στο στάδιο των συνεντεύξεων, περιμένουμε κατ’ αρχάς να δούμε ότι έχουν πηγαίο ενδιαφέρον και κατανόηση για το αντικείμενο του ρόλου για τον οποίο έχουν κάνει αίτηση. Περιμένουμε επίσης να δούμε ότι αντιλαμβάνονται τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και ότι έχετε κάποια εξοικείωση με συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικής διαχείρισης και τη ζωή των εργαζομένων σε τέτοιες εταιρίες.

Επισημαίνουμε ότι ανάλογα με το αντικείμενο της θέσης εργασίας, μπορεί να σας ζητηθεί να κάνετε ασκήσεις πάνω σε case studies, που έχουν σαν στόχο να σας εκθέσουν στα προβλήματα με τα οποία θα είστε αντιμέτωποι στο ρόλο σας. Φροντίστε να είστε ειλικρινείς, να έχετε αυτοπεποίθηση, και να αποφύγετε κάθε είδους υπερβολές.

Επιβιβαστείτε!


Στη Strategy Lens έχουμε επενδύσει σε ένα δομημένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, που επιτρέπει σε κάθε αξιόλογο υποψήφιο να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες, αλλά και να δει αν ταιριάζει με την φιλοσοφία μας και με τον τρόπο που λειτουργούμε. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, παρέχουμε εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο εργασίας, στις μεθοδολογίες και τα εργαλεία μας, αλλά και γενικότερα πάνω στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και αντιμετωπίζουμε τα πράγματα.

Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης είναι ο μοναδικός δρόμος για οποιονδήποτε θέλει να γίνει μέλος της ομάδας μας και να εξελιχθεί επαγγελματικά μαζί μας.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο φυλλάδιο πρακτικής άσκησης!

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις:


Μπορώ να κάνω πρακτική άσκηση ως φοιτητής;

Τα προγράμματα πρακτικής άσκησης είναι για νέους απόφοιτους και για φοιτητές. Αν είστε φοιτητής, θα πρέπει να λάβετε πρώτα έγκριση από τον εκπαιδευτικό σας φορέα, πριν κάνετε αίτηση.

Η πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη;

Οι φοιτητές που μπαίνουν στο πρόγραμμα πρακτικής μέσω της σχολής τους, λαμβάνουν ένα μηνιαίο εισόδημα από τον εκπαιδευτικό τους φορέα. Οι νέοι απόφοιτοι λαμβάνουν μια συμβολική μηνιαία αποζημίωση από την επιχείρηση, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο προαναφερθέν εισόδημα. Επιπλέον, οι απόφοιτοι αποκτούν πρόσβαση στο πρόγραμμα Outstanding Contributions Awards της εταιρίας.

Τι είναι το πρόγραμμα Outstanding Contributions Awards;

Το πρόγραμμα OCA είναι ένα πρόγραμμα bonus ανταμοιβών που αφορά υπαλλήλους και νέους απόφοιτους, οι οποίοι αποδίδουν πολύ καλύτερα από τις προσδοκίες που έχουμε για το επίπεδό τους. Το OCA είναι ένας τρόπος που χρησιμοποιούμε για να τους ευχαριστήσουμε για την σκληρή δουλειά τους.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης είναι πλήρους απασχόλησης;

Η πρακτική άσκηση που προσφέρεται από το τμήμα Συμβουλευτικής Αριστείας είναι πλήρους απασχόλησης. Αυτό κρίνεται απαραίτητο ώστε να προλάβει ο ασκούμενος να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες για μια οργανική θέση στην εταιρία. Επίσης, τα ωράρια σε ρόλους συμβούλου στρατηγικής είναι ιδιαίτερα απαιτητικά, και η πρακτική άσκηση δίνει την ευκαιρία σε νέους επαγγελματίες να δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες και να επιβεβαιώσουν ότι αυτή είναι η καριέρα που επιθυμούν να ακολουθήσουν.

Τι εξοπλισμός προσφέρεται στους ασκούμενους;

Το πρόγραμμα πρακτικής στην εταιρία είναι πρόγραμμα Bring Your Own Device. Αυτό σημαίνει ότι οι ασκούμενοι έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν το δικό τους φορητό υπολογιστή. Επιπλέον η εταιρία προσφέρει σε όλους τους ασκούμενους θέσεις στις εγκαταστάσεις μας και πρόσβαση στα συστήματα τηλεφωνίας και άλλες υποδομές.

Δεν είμαι κάτοικος Πατρών. Παρέχεται μετεγκατάσταση;

Δεν παρέχουμε υποστήριξη μετεγκατάστασης για θέσεις πρακτικής άσκησης. Θα πρέπει να είστε κάτοικος Πατρών, ή να καλύψετε από προσωπικούς σας πόρους τα έξοδα μετεγκατάστασης.

Είναι σίγουρη η προσφορά μόνιμης θέσης απασχόλησης με την ολοκλήρωση της πρακτική άσκησης;

Στόχος του προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι η προετοιμασία του ασκούμενου για μια οργανική θέση στην εταιρία. Προς αυτή την κατεύθυνση για την εκπαίδευση των ασκούμενων απασχολούνται εμπειρότατα στελέχη της εταιρίας. Ως εκ τούτου το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης αντιπροσωπεύει μια σημαντικότατη επένδυση για τον οργανισμό μας. Όπως συμβαίνει με όλα τα μέλη μας, αξιολογούμε την επαγγελματική επίδοση των ασκούμενων μας τακτικά προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την επάρκεια τους. Σε περίπτωση που κάποιος ασκούμενος δεν καταφέρει να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, αυτό θα έχει ως συνέπεια την μη επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και το πιθανότερο σενάριο είναι να μην λάβει κάποια προσφορά στο τέλος του προγράμματος.

Δείτε τις τρέχουσες ευκαιρίες εργασίας!


Ως μέλος του δικτύου εταιρίων Rassias Ventures Network διαχειριζόμαστε την αναζήτηση ταλέντων μέσω του Rassias Ventures Work Spot. Αυτή η υπηρεσία είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης καριέρας όπου αναρτώνται συχνά ιδιαίτερα αξιόλογες ευκαιρίες εργασίας. Μέσα από το Work Spot μπορείτε να δημιουργήσετε το επαγγελματικό σας προφίλ αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε θέσεις που διαφημίζονται στην πλατφόρμα. Η δημιουργία προφίλ είναι δωρεάν και συνεπάγεται την άμεση ενημέρωση σε περίπτωση ανάρτησης νέων θέσεων εργασίας στην πλατφόρμα.

Στην συνέχεια εμφανίζονται οι θέσεις για τις οποίες στρατολογούμε ταλέντα την τρέχουσα χρονική περίοδο.

ΑΑ Θέση Τύπος θέσης Υποβολή Αιτήσεων
1 Business Operations Intern Πρακτική Άσκηση Αιτήσεις Ανοιχτές
2 Strategy Intern Πρακτική Άσκηση Αιτήσεις Ανοιχτές
3 Technology Intern Πρακτική Άσκηση Αιτήσεις Ανοιχτές
4 Μηχανικός Λογισμικού Πλήρης Απασχόληση Αιτήσεις Ανοιχτές