Δήλωση Ιδιωτικότητας

Τελευταία αναθεώρηση: 18 Φεβρουαρίου 2020

Ο ιστότοπος "strategylens.com" ανήκει στην Strategy Lens Management Consultants, η οποία τον διαχειρίζεται και τον συντηρεί. Strategy Lens Management Consultants είναι το εμπορικό όνομα της Strategy Lens P.C., μιας ιδιωτικής εταιρίας καταχωρημένης στην Ελλάδα με αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 137945316000 και Α.Φ.Μ. 800713782. H Strategy Lens P.C. είναι μέλος του Δικτύου Εταιριών Rassias Ventures. Το Rassias Ventures είναι ένα δίκτυο από ανεξάρτητους μεταξύ τους οργανισμούς, οι οποίοι μοιράζονται πληροφορίες και υποδομή. Αυτή η Δήλωση Ιδιωτικότητας ισχύει για τον ιστότοπο "strategylens.com", για όλες τις ιστοσελίδες με URL που ξεκινά από "strategylens.com", και για όλους τους ιστοτόπους που ανήκουν στη διεύθυνση διαδικτύου "strategylens.com" και τις υποδιευθύνσεις της, οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως "αυτός ο Ιστότοπος".
Η Strategy Lens P.C., που είναι η οντότητα που παρέχει αυτόν τον Ιστότοπο, αναφέρεται στους παρόντες Όρους Χρήσης ως "εμείς", "εμάς", ή "μας". Είμαστε ένας οργανισμός που εκτιμά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και αυτή η Δήλωση Ιδιωτικότητας εξηγεί πώς διαχειριζόμαστε και προστατεύουμε τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τους επισκέπτες σε αυτόν τον Ιστότοπο. Η χρήση αυτού του Ιστοτόπου συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με την χρήση των δεδομένων σας όπως αυτή προσδιορίζεται από την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας. Εάν δεν συμφωνείτε με την χρήση των δεδομένων σας, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο και η χρήση του, και θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου. Αυτή η Δήλωση Ιδιωτικότητας μπορεί να συμπληρώνεται ή να τροποποιείται κατά διαστήματα από δηλώσεις ιδιωτικότητας που αφορούν συγκεκριμένα σε ορισμένες ενότητες αυτού του Ιστοτόπου (π.χ. ευκαιρίες απασχόλησης). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ιδιωτικότητα ως προς τη διαδικασία στρατολόγησης υπαλλήλων στην εταιρία, ανατρέξτε στην Δήλωση Ιδιωτικότητας Στρατολόγησης.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτή τη Δήλωση Ιδιωτικότητας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται από τον ιστότοπό μας, στην Ενότητα Επικοινωνίας.

Συλλογή Πληροφοριών

Ως επισκέπτης, δεν χρειάζεται να υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο. Αυτός ο Ιστότοπος συλλέγει μόνο προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται για συγκεκριμένο σκοπό και οικειοθελώς από τους επισκέπτες. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το όνομά σας, τον τρέχοντα τίτλο εργασίας, τη διεύθυνση της εταιρείας σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ.
Μπορεί επίσης να αποθηκεύουμε και να διατηρούμε οποιοδήποτε περιεχόμενο που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δημοσιεύσεων σε οποιοδήποτε ιστολόγιο, φόρουμ, wiki και άλλες εφαρμογές και υπηρεσίες κοινωνικών μέσων που ενδέχεται να παρέχουμε. Κατά κανόνα, δεν ζητούμε από τους επισκέπτες ευαίσθητες πληροφορίες (π.χ. δεδομένα σχετικά με τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, το ποινικό μητρώο, τη σωματική ή ψυχική υγεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό). Όπου είναι απαραίτητο, θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και χρήση αυτών των πληροφοριών.

Καταγραφή πληροφοριών πλοήγησης

Αυτός ο Ιστότοπος καταγράφει ορισμένες τυπικές πληροφορίες πλοήγησης, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP του χρήστη, του τύπου του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος, των χρόνων πρόσβασης και, ενδεχομένως, της διεύθυνσης του ιστότοπου που σας παρέπεμψε σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Χρήση πληροφοριών

Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες μέσω αυτού του Ιστοτόπου, ενδεχομένως για να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή για να ζητήσετε κάποια επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένες ενότητες ενδιαφέροντος του ιστοτόπου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πληροφορίες που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του αιτήματός σας, για την διαμόρφωση και βελτίωση αυτού του ιστότοπου, και για τις σχετικές υπηρεσίες που σας προσφέρονται. Εάν δεν λάβουμε ρητή αίτηση για να το πράξουμε, δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς μάρκετινγκ ή για να σας αποστείλουμε διαφημιστικό υλικό ή μηνύματα σχετικά με τις υπηρεσίες μας.
Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να ζητήσουμε τη γνώμη σας σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε, είτε για εμπορικούς, είτε για άλλους ερευνητικούς σκοπούς. Τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας μας, για την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών μας και, κατά περίπτωση, για τη συμμόρφωση μας με νομικές διαδικασίες.

Αποκάλυψη πληροφοριών σε τρίτους

Μπορεί να διαθέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλες οντότητες μέλη του δικτύου εταιρειών Rassias Ventures, προκειμένου να σας προσφέρουμε πληροφορίες που θα μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν, ή για να διεξάγουμε κάποια έρευνα αγοράς ή άλλης έρευνα.
Οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορεί επίσης να αποκαλυφθούν σε άλλες οντότητες μέλη του δικτύου εταιρειών Rassias Ventures και σε άλλα τρίτα μέρη, προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αιτήματα ή ερωτήσεις σας, στα πλαίσια εταιρικών συναλλαγών όπως κάποια πώληση, εκποίηση, αναδιοργάνωση, συγχώνευση ή εξαγορά, ή όταν τα μέρη αυτά χειρίζονται πληροφορίες εκ μέρους μας.
Αυτές οι διαδικασίες αποκάλυψης πληροφοριών ενδέχεται να συνεπάγονται τη διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών σε χώρες ή περιοχές χωρίς κανόνες προστασίας δεδομένων παρόμοιους με αυτούς που ισχύουν στην περιοχή όπου κατοικείτε. Οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί επίσης να αποκαλυφθούν σε όργανα του νόμου, κανονιστικές ή άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ή σε άλλα τρίτα μέρη, σε κάθε περίπτωση για να συμμορφωθούμε με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις ή αιτήματα. Παρέχοντας πληροφορίες μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε με τις διαδικασίες αποκάλυψης πληροφοριών που περιγράφονται παραπάνω.

Ιστολόγια, φόρουμ, wikis, και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να φιλοξενεί διάφορα ιστολόγια, φόρουμ, wikis και άλλες εφαρμογές ή υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, που σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο με άλλους χρήστες (συλλογικά "Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης"). Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες ή άλλες πληροφορίες που παρέχετε σε οποιαδήποτε εφαρμογή Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης μπορούν να διαβαστούν, να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους χρήστες αυτών των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, επί των οποίων έχουμε ελάχιστο ή και καθόλου έλεγχο. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άλλη χρήση, κακόβουλη χρήση ή υπεξαιρετική χρήση, προσωπικών πληροφοριών ή άλλων πληροφοριών που παρέχετε σε οποιοδήποτε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης.

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Οι επισκέπτες που επιθυμούν να ζητήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες τους, να ενημερώσουν τα στοιχεία τους, ή να διαγραφούν από τις λίστες επικοινωνίας μας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται στην Ενότητα Επικοινωνίας.
Σε κάθε περίπτωση, θα αντιμετωπίζουμε αιτήματα πρόσβασης σε πληροφορίες ή αιτήματα αλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Ασφάλεια πληροφοριών

Χρησιμοποιούμε τυπικά πρότυπα τεχνολογίας και επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία όλων των πληροφοριών που παρέχονται από τους επισκέπτες μέσω αυτού του Ιστοτόπου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Αλλαγές στη Δήλωση Ιδιωτικότητας

Μπορούμε να τροποποιήσουμε ή να διορθώσουμε αυτή τη Δήλωση Ιδιωτικότητας ανά διαστήματα και κατά την κρίση μας. Αυτή η τροποποιημένη ή διορθωμένη Δήλωση Ιδιωτικότητας θα τίθεται σε ισχύ ως προς εσάς και τις πληροφορίες σας από την ημερομηνία αναθεώρησης. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάζετε περιοδικά αυτή τη Δήλωση Ιδιωτικότητας, για να ενημερώνεστε για το πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας.

Ιδιωτικότητα ανηλίκων

Αυτός ο Ιστότοπος δεν έχει σχεδιαστεί ούτε προορίζεται για ανηλίκους. Δεν συλλέγουμε ούτε διατηρούμε σκόπιμα πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε ανήλικο άτομο.

Ερωτήσεις επισκεπτών

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητά σας κατά τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου, παρακαλούμε να τις απευθύνετε στην ομάδα διαδικτυακής παρουσίας μας, χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας που μπορείτε να βρείτε στην Ενότητα Επικοινωνίας.