Δήλωση Ιδιωτικότητας Στρατολόγησης

Τελευταία αναθεώρηση: 18 Φεβρουαρίου 2020

ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Strategy Lens Management Consultants είναι το εμπορικό όνομα της Strategy Lens P.C., μιας ιδιωτικής εταιρίας καταχωρημένης στην Ελλάδα με αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 137945316000 και Α.Φ.Μ. 800713782. H Strategy Lens P.C. είναι μέλος του δικτύου εταιριών Rassias Ventures. Το Rassias Ventures είναι ένα δίκτυο από ανεξάρτητους μεταξύ τους οργανισμούς, οι οποίοι μοιράζονται πληροφορίες και υποδομή. Η Strategy Lens P.C., η οποία είναι η οντότητα που διαχειρίζεται την Διαδικασία Στρατολόγησης, αναφέρεται σε αυτή τη Δήλωση Ιδιωτικότητας Στρατολόγησης και στους Όρους Χρήσης ως "εμείς", "εμάς", ή "μας". Όλες οι διαδικασίες και οι εργασίες που διενεργούνται από εμάς στα πλαίσια της προσέλκυσης, της αξιολόγησης και της επιλογής υποψηφίων για θέσεις απασχόλησης σε εμάς, τους πελάτες μας, και τα λοιπά μέλη του δικτύου, αναφέρονται εφεξής ως "Διαδικασία Στρατολόγησης" ή "Ενέργειες Στρατολόγησης" ή "Στρατολόγηση". Αυτές συμπεριλαμβάνουν, ενδεικτικά, όλες τις φάσεις της διαδικασίας αξιολόγησης αιτήσεων, όλα τα στάδια των διαδικασιών αξιολόγησης υποψηφίων και συνεντεύξεων, και όλους τους ελέγχους ιστορικού που διενεργούνται για τους υποψηφίους.
Η Strategy Lens είναι μια εταιρία που δεσμεύεται για το σεβασμό της προστασίας της ιδιωτικότητας και του απορρήτου σας και για τη συμμόρφωσή της με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου.
Η Strategy Lens έχει αναπτύξει και λειτουργεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Στρατολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα εργαλεία και μεθοδολογίες για τις δικές της ανάγκες πρόσληψης, και για να διευκολύνει τις ανάγκες πρόσληψης των πελατών της και άλλων μελών του δικτύου εταιρειών Rassias Ventures.
Αυτή η Δήλωση Ιδιωτικότητας ("Δήλωση") σας ενημερώνει για το πώς αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων στρατολόγησης. Περιγράφει το είδος των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στρατολόγησης, και τα δικαιώματα που έχετε ως προς αυτά τα δεδομένα. Ως "Προσωπικά Δεδομένα" νοούνται οι πληροφορίες που που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είτε μόνες τους, είτε σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα, για τον προσδιορισμό ενός ατόμου.
Μπορεί να σας παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Ιδιωτικότητα σε αυτή τη Δήλωση, μέσω συμπληρωμάτων και άλλων ειδοποιήσεων. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών των ειδοποιήσεων και αυτής της δήλωσης, οι ειδοποιήσεις θα έχουν προτεραιότητα

Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας Στρατολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής αίτησης και των περαιτέρω δοκιμασιών και σταδίων συνέντευξης, συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα απευθείας από εσάς καθώς και από άλλες διαθέσιμες πηγές, εφόσον αυτό είναι σχετικό με τη διαδικασία, και επιτρέπεται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.
Ποιότητα παρεχόμενων δεδομένων
Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλετε πρέπει να είναι πλήρεις, ακριβείς και ενημερωμένες. Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διατηρούμε αξιόπιστα τα Προσωπικά Δεδομένα που διαθέτουμε και να διαγράφουμε εσφαλμένα ή περιττά Προσωπικά Δεδομένα. Σας ενθαρρύνουμε να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνώντας με την ομάδα στρατολόγησης κατά καιρούς, για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά και ενημερωμένα. Στο βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από τον ισχύοντα τοπικό νόμο, ή υπό τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δημόσιες πηγές για να επαληθεύσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε είναι σωστά.
Με την επιφύλαξη της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας, οι κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που τυπικά συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα πλαίσια της Διαδικασίας Στρατολόγησης είναι οι εξής:
Πληροφορίες που παρέχετε
Όταν στέλνετε μια αίτηση στην ομάδα στρατολόγησής μας, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αλληλεπιδράτε με την Strategy Lens για οποιοnδήποτε σκοπό που σχετίζεται με τη Διαδικασία Στρατολόγησης, μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε πληροφορίες, όπως:

 • Το όνομά σας, το φύλο σας, η ημερομηνία γέννησής σας, η οικογενειακή κατάσταση και το ποινικό μητρώο.
 • Η διεύθυνση κατοικίας σας, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας.
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας η Διαβατηρίου, ως αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς σας.
 • Στοιχεία για τις δεξιότητες, τα προσόντα, την εμπειρία και το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο, όπως για παράδειγμα κάποιο βιογραφικό σημείωμα, πληροφορίες για προηγούμενους εργοδότες, πληροφορίες εκπαίδευσης, πιστοποιητικά και αναφορές σε σχετιζόμενα τρίτα μέρη.
Πληροφορίες που συγκεντρώνονται όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας
Όταν χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας, τα συστήματά μας δημιουργούν αυτόματα αρχεία της επίσκεψής σας. Αυτές οι εγγραφές περιλαμβάνουν συνήθως τη διεύθυνση IP, τους χρόνους πρόσβασης, τρίτους ιστοτόπους που σας παρέπεμψαν στον ιστότοπό μας, τις σελίδες που επισκεφθήκατε στον Ιστότοπό μας, τους συνδέσμους και τις λειτουργίες που χρησιμοποιήσατε, το περιεχόμενο που προβάλατε ή ζητήσατε, τον τύπο του προγράμματος ή της εφαρμογής περιήγησης, τη γλώσσα εμφάνισης και άλλες πληροφορίες. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδράτε με άλλους μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες, όπως ο αριθμός εγγραφής κινητής τηλεφωνίας, μπορούν να μεταβιβαστούν στη Strategy Lens από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο ως βασικό τμήμα αυτής της επικοινωνίας.
Άλλες πληροφορίες
Μπορούμε να συλλέξουμε άλλες πληροφορίες, όπως πληροφορίες που προέρχονται από δημόσιες πηγές, καθώς και πληροφορίες από πιστωτικούς ελέγχους και ελέγχους ιστορικού, ανάλογα με τη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση.

Πρόσβαση στις πληροφορίες σας από τη Strategy Lens και από τρίτους

Εάν υποβάλετε αίτηση για μια ευκαιρία απασχόλησης σε εμάς, και με την εξαίρεση όσων δηλώνονται ρητά σε αυτό το έγγραφο ή στο σημείο συλλογής πληροφοριών, τα προσωπικά σας στοιχεία θα είναι διαθέσιμα μόνο σε άτομα που ανήκουν στην ομάδα της Strategy Lens ή άλλων εταιρειών του δικτύου επιχειρήσεων Rassias Ventures.
Εάν υποβάλετε αίτηση για μια ευκαιρία απασχόλησης σε κάποιον πελάτη μας, και με την εξαίρεση όσων δηλώνονται ρητά σε αυτό το έγγραφο ή στο σημείο συλλογής πληροφοριών, τα προσωπικά σας στοιχεία θα είναι διαθέσιμα μόνο σε άτομα που ανήκουν στην ομάδα της Strategy Lens ή της οντότητας που παρέχει την ευκαιρία απασχόλησης για την οποία υποβάλλετε αίτηση.
Τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να διαμοιραστούν σε παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται δεδομένα εκ μέρους της Strategy Lens ή παρέχουν άλλες υπηρεσίες για τη λειτουργία της επιχείρησής μας, όπως εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες επαλήθευσης στοιχείων απασχόλησης ή υπηρεσίες πιστωτικών ελέγχων και ελέγχων ιστορικού. Αυτοί οι εξουσιοδοτημένοι τρίτοι ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα κατά την διαδικασία παροχής αυτών των τεχνικών υπηρεσιών, αλλά θα έχουν περιορισμούς ως προς την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για άλλους σκοπούς. Η Strategy Lens απαιτεί επίσης από αυτούς τους τρίτους να ενεργούν σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.
Σε περίπτωση που η Strategy Lens λάβει μέτρα για να πουλήσει, να συγχωνεύσει, η να αναδιοργανώσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ενδέχεται αυτό να συνεπάγεται την αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Strategy Lens θα λάβει κάθε εύλογο μέτρο για εξασφαλίσει ότι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές σε αυτές τις συναλλαγές θα λάβουν μέτρα προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
Η Strategy Lens μπορεί επίσης να αποκαλύπτει και να επεξεργάζεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα Προσωπικά σας Δεδομένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την υπεράσπιση των νόμιμων συμφερόντων της στα πλαίσια διαδικασιών αστικού ή ποινικού δικαίου.
Προσωπικες πληροφορίες μπορούν επίσης να αποκαλύπτονται σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, κανονιστικούς φορείς ή άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, ή λοιπά τρίτα μέρη, όταν αυτό γίνεται στα πλαίσια συμμόρφωσης με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις ή αιτήματα.

Επεξεργασία, διατήρηση και διασφάλιση πληροφοριών

H Strategy Lens μπορεί να επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς σχετικούς με τη Διαδικασία Στρατολόγησης. Ενδεικτικά, αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 1. Την επικοινωνία με εσάς, στα πλαίσια της Στρατολόγησης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:
  • Την λήψη πρόσθετων πληροφοριών όταν αυτό είναι απαραίτητο,
  • την ενημέρωσή σας για νέες ευκαιρίες απασχόλησης, και
  • την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με την αίτησή σας, καθώς και την απάντηση στα αιτήματά σας.
 2. Την διενέργεια δραστηριοτήτων στρατολόγησης για εμάς ή για πελάτες μας ή για άλλες εταιρίες μέλη του δικτύου εταιριών Rassias Ventures. Σε αυτά τα πλαίσια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας:
  • Για να διοργανώνουμε και να διενεργούμε συνεντεύξεις και δοκιμασίες αξιολόγησης,
  • για να αξιολογούμε, να επιλέγουμε και να στρατολογούμε υποψήφιους,
  • για να πραγματοποιούμε πιστωτικούς ελέγχους ή ελέγχους ιστορικού σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, και
  • για να ερχόμαστε σε επαφή με τρίτους στους οποίους μας παραπέμπετε, ώστε να αξιολογούμε την πρότερη απόδοσή σας ή για άλλους σκοπούς στα πλαίσια της διαδικασίας στρατολόγησης.
 3. Την επέκταση και βελτίωση των διαδικασιών στρατολόγησής μας. Σε αυτά τα πλαίσια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να διερευνήσουμε και να βελτιώσουμε το Σύστημα Διαχείρισης Στρατολόγησης, τους ιστοτόπους μας, και άλλες σχετικές υπηρεσίες. Εφόσον είναι δυνατόν, θα ανωνυμοποιούμε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα σε τέτοιες περιπτώσεις χρήσης τους.
Διατήρηση πληροφοριών
Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως απαιτείται από το νόμο, για την εκπλήρωση ρυθμιστικών υποχρεώσεων ή, ενδεχομένως, για τη διευκόλυνση οποιασδήποτε συνεχιζόμενης σχέσης με εσάς. Όπου επιτρέπεται από το νόμο, τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν επίσης να διατηρηθούν ώστε να σας ενημερώνουμε για νέες ευκαιρίες απασχόλησης για τις οποίες μπορεί να έχετε τα άπαραίτητα προσόντα. Όποτε είναι απαραίτητο, και λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές διατάξεις τήρησης αρχείων, θα διαγράφουμε ή θα ανωνυμοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα που δεν είναι πλέον χρήσιμα.
Διασφάλιση των πληροφοριών σας
Τόσο η προστασία της ιδιωτικότητας, όσο και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από τη Strategy Lens. H προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων είναι κεντρικό κομμάτι των συστημάτων μας, έχουμε αναθέσει συγκεκριμένες ευθύνες στο προσωπικό μας για αυτούς τους σκοπούς, και εφαρμόζουμε αυστηρούς ελέγχους για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε τις εσωτερικές μας πολιτικές λειτουργίας με έμφαση στην ενεργητική και παθητική διαχείριση κινδύνου, και στην εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού μας στην τεχνολογία ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας, της φυσικής ασφάλειας, του περιορισμού του κινδύνου απώλειας δεδομένων και άλλων παρόμοιων κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που επισύρει η επεξεργασία των δεδομένων που προστατεύονται και η φύση τους. Επίσης, επιβάλλουμε αυστηρούς ελέγχους ως προς την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, και περιορίζουμε αυτήν την πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα, με δικαιολογημένη ανάγκη πρόσβασης σε τέτοιες πληροφορίες.

Τα δικαιώματά σας

Το δικαίωμά σας στην πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα ισχύει πάντα, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Για να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών σας θα πρέπει να καταθέσετε ένα γραπτό αίτημα στην ομάδα στρατολόγησής μας.
Μπορεί να υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες πληροφοριών που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Strategy Lens δικαιούται νομίμως να παρακρατήσει. Αυτές περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, πληροφορίες σχετικά με την απόδοσή σας και τη γενική συμπεριφορά σας κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας σε όλα τα στάδια αξιολόγησης και συνέντευξης, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού σταδίου αξιολόγησης της αίτησης. Όλες οι πληροφορίες που έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια αυτών των σταδίων στρατολόγησης είναι ιδιοκτησία της Strategy Lens. Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, και μετά από ρητό αίτημά σας, ενδέχεται να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόδοσή σας με τη μορφή ανατροφοδότησης, αλλά μόνο εφόσον θεωρούμε ότι αυτές οι πληροφορίες δεν αποτελούν απειλή για τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας μας.
Ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που άμεσα μας έχετε δώσει, πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία από εμάς. Αυτό το αίτημα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στην ομάδα προσλήψεων μας γραπτώς, ή χρησιμοποιώντας το έντυπο επικοινωνίας που παρέχεται στoν Ιστότοπό μας, στην Ενότητα Επικοινωνίας. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αντιταχθείτε σε ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας. Ένα τέτοιο αίτημα όμως θα καθιστά αδύνατη την αξιολόγησή της ικανότητάς σας για ένα ρόλο, και συνεπώς θα τερματίσει κάθε συμμετοχή που μπορεί να έχετε στη διαδικασία στρατολόγησής μας, καθώς στη διαδικασία στρατολόγησης άλλων μέλών του δικτύου εταιρειών Rassias Ventures και των πελατών μας.
Δεν έχετε πρόσβαση και δεν μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφα, υπό οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε υλικού αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων στρατολόγησης.

Πώς να επικοινωνήσετε με την ομάδα στρατολόγησης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα στρατολόγησης γραπτώς, χρησιμοποιώντας την διεύθυνση αλληλογραφίας ή την φόρμα επικοινωνίας που μπορείτε να βρείτε στον Ιστότοπό μας, και συγκεκριμένα στην Ενότητα Επικοινωνίας.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Η Strategy Lens μπορεί κατά καιρούς να αλλάζει αυτήν τη δήλωση ή να αποτρέπει την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση. Σας συνιστούμε να επανεξετάζετε αυτή τη Δήλωση κατά καιρούς, ώστε να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές.

Αποποίηση Ευθύνης

Με τις Ενέργειες Στρατολόγησής μας, συμπεριλαμβάνοντας τον Ιστότοπο Στρατολόγησης μας και την σελίδα Καριέρας του ιστοτόπου μας, δεν προσφέρουμε σε εσάς τον υποψήφιο συμβουλευτικές, επιχειρηματικές, οικονομικές ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές ή υπηρεσίες. Οτιδήποτε αναφέρεται σε περιγραφές εργασίας, ή σε αναρτήσεις θέσεων, ή σε αυτή τη Δήλωση, δεν αποτελεί προσφορά ή υπόσχεση παροχής απασχόλησης.
Η σελίδα Καριέρας του Ιστοτόπου μας και ο Ιστότοπος Στρατολόγησής μας, μαζί με οποιεσδήποτε άλλες υποενότητές τους που σχετίζονται με τη Διαδικασία Στρατολόγησης, παρέχονται "ως έχουν", χωρίς αντιπροσώπευση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή.
Χωρίς κανένα περιορισμό των προαναφερθέντων, η Strategy Lens δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα Καριέρας και ο Ιστότοπος Στρατολόγησης είναι χωρίς σφάλματα, ή ότι λειτουργούν απρόσκοπτα, ή ότι καλύπτουν οποιαδήποτε κριτήρια απόδοσης ή ποιότητας, και ως εκ τούτου αποποιείται όλων των σιωπηρών παραστάσεων και εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, τίτλων, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη-παράβασης, συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας.
Η χρήση της ιστοσελίδας Καριέρας και του Ιστοτόπου Στρατολόγησης γίνεται με δική σας ευθύνη, και αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη και τον κίνδυνο απώλειας που προκύπτει από τη χρήση αυτή. Η Strategy Lens δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, ειδικές, απρόοπτες, προσδοκώμενες, επακόλουθες ή τιμωρητικές ζημίες ή οποιεσδήποτε άλλες ζημίες, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει συμβόλαιο, νόμος, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, αμέλειας) ή όχι, που προκύπτουν από τη χρήση ή σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας Καριέρας μας και του Ιστοτόπου Στρατολόγησής μας.
Ορισμένοι σύνδεσμοι στην ιστοσελίδας Καριέρας μας και στον Ιστότοπο Στρατολόγησής μας μπορεί να οδηγούν σε πόρους που διατηρούνται από τρίτους, επί των οποίων δεν έχουμε κανένα έλεγχο. Η Strategy Lens δεν αντιπροσωπεύει και δεν εγγυάται, ρητά ή σιωπηρά, ως προς τους πόρους αυτούς.
Οι ανωτέρω αποποιήσεις και περιορισμοί ευθύνης ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, είτε λόγω σύμβασης, νόμου, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, αμέλειας), είτε από οποιοδήποτε άλλο λόγο. Εάν οποιοδήποτε μέρος των προαναφερθέντων δεν είναι πλήρως εκτελεστό για οποιονδήποτε λόγο, το υπόλοιπο εξακολουθεί να ισχύει.