αρχιτεκτονική επιχειρήσεων
διαχείριση μεγάλων έργων επιχειρηματική ανάκαμψη

αρχιτεκτονική επιχειρήσεων
διαχείριση μεγάλων έργων
επιχειρηματική ανάκαμψη

Καλώς ήρθατε στη !


Ποιοι είμαστε

Είμαστε αρχιτέκτονες επιχειρήσεων.

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη οργανισμών που έχουν εμπορική δράση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικεφαλής μας είναι ο Στάθης Ρασσιάς, ο οποίος συμβουλεύει επιχειρήσεις μικρής ως μεσαίας κεφαλαιοποίησης και νέους επιχειρηματίες τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Τι κάνουμε

Προσφέρουμε λύσεις, στα μέτρα σας.

Αποτυπώνουμε, αξιολογούμε και δίνουμε υφή στους στόχους σας. Σχεδιάζουμε, θεμελιώνουμε και σας εξοπλίζουμε με τις απαραίτητες διοικητικές δομές και διαδικασίες. Αναπτύσσουμε, εγκαθιστούμε και σας εκπαιδεύουμε σε πρωτοπόρες τεχνολογικές λύσεις.

Πώς το κάνουμε

Συνεργαζόμαστε μαζί σας, σε κάθε βήμα.

Οι πρακτικές μας τηρούν παγκόσμια πρότυπα αριστείας και είναι δοκιμασμένες σε πραγματικές συνθήκες. Αξιοποιούμε τη βαθιά γνώση που διαθέτουμε για την αγορά και προσφέρουμε απλές, ξεκάθαρες και εφαρμόσιμες λύσεις σύμφωνα με τις ιδιαίτερες επιθυμίες σας. Είμαστε συμμέτοχοι από την αρχή ως το τέλος κάθε έργου, και λειτουργούμε με απόλυτη διαφάνεια και εμπιστευτικότητα.

Οι υπηρεσίες μαςΝέα Επιχειρηματικότητα

Κάντε μαζί μας την ιδέα σας πραγματικότητα. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Αξιολόγηση της ιδέας

Σε στενή συνεργασία με εσάς, αξιολογούμε τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών σας σχεδίων. Εκμεταλλευόμενοι την πολυετή εμπειρία μας, αντιπαραβάλλουμε την ιδέα σας με τα δεδομένα και τους όρους της αγοράς.

Διαμόρφωση της επιχείρησης

Διαμορφώνουμε και σας προτείνουμε την επιχειρηματική δομή που θα δώσει σάρκα και οστά στην ιδέα σας. Ορίζουμε εμπορικά τμήματα, διαδικασίες, ρόλους και υποδομή ώστε να οικοδομήσουμε τα θεμέλια που χρειάζεστε.

Υποστήριξη Χρηματοδότησης

Υποστηρίζουμε διαπραγματεύσεις με πιστοληπτικούς οργανισμούς και θεσμικούς και μη επενδυτές. Προτείνουμε χρηματοδοτικά σχήματα και εργαλεία ώστε να διαχειριστείτε την πίεση της αρχικής επένδυσης. Συντάσσουμε και υποβάλλουμε επενδυτικούς φακέλους για ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα.

Απαλοιφή του Back Office

Αναλαμβάνουμε λειτουργίες υποστηρικτικού χαρακτήρα, όπως η αρχειοθέτηση, η διαχείριση τεχνολογικών πόρων και η υποστήριξη εργαζομένων, επιτρέποντάς σας να αφοσιωθείτε στο δημιουργικό κομμάτι της επιχείρησής σας.Αρχιτεκτονική Επιχειρήσεων

Δημιουργήστε τον οργανισμό που θα σας επιτρέψει να διακριθείτε στην αγορά σας. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Ανάλυση επιχειρηματικού μοντέλου

Αναλύουμε και προτείνουμε τις διαδικασίες και δομές που θα σας επιτρέψουν είτε να εισάγετε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία ή απλά να βελτιστοποιήσετε την τρέχουσα λειτουργία του οργανισμού σας.

Τροποποίηση του οργανισμού

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση του νέου λειτουργικού μοντέλου. Αναπτύσσουμε εξειδικευμένες λύσεις και εφαρμογές τεχνολογίας και εκπαιδεύουμε το προσωπικό σας στις νέες πρακτικές, έως ότου να αφομοιωθούν πλήρως.Διαχείριση Μεγάλων Έργων

Ολοκληρώστε με επιτυχία περίπλοκες επενδύσεις υψηλού ρίσκου. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Ανάλυση του έργου

Αξιολογούμε τη γενική ετοιμότητα υλοποίησης και τις προοπτικές του έργου. Αποτυπώνουμε τις επιπτώσεις στη λειτουργία της επιχείρησης και ορίζουμε το roadmap υλοποίησης ώστε να επέλθει το βέλτιστο αποτέλεσμα σύμφωνα με χρηματοοικονομικούς και χρονικούς περιορισμούς.

Υλοποίηση του έργου

Διαχειριζόμαστε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου ώστε να παραδοθεί σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, στις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί, και εντός των ορισμένων χρονικών πλαισίων.

Αφομοίωση του έργου

Αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση της πορείας του οργανισμού σας για το πρώτο διάστημα μετά την υλοποίηση. Ελέγχουμε τα αποτελέσματα της επένδυσης και εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους σας όπου χρειάζεται.Επιχειρηματική Ανάκαμψη

Επιστρέψτε στην επιθυμητή κερδοφορία. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Χρηματοοικονομικός μετασχηματισμός

Εντοπίζουμε την πηγή του προβλήματος και αναδιαρθρώνουμε την χρηματοοικονομική σας λειτουργία. Υποστηρίζουμε διαπραγματεύσεις με χρηματοδοτικούς οργανισμούς, προμηθευτές και εργαζόμενους.

Βελτίωση διαδικασιών

Επαναπροσδιορίζουμε υφιστάμενες διαδικασίες ώστε να γίνουν οικονομικότερες και αποτελεσματικότερες. Αναλαμβάνουμε τη γενική αναδιάρθρωση του οργανισμού και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάκαμψη.

Ανανέωση οργανισμού

Σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα του οργανισμού σας και την στρατηγική με την οποία θα διεκδικήσετε ξανά μια ανταγωνιστική θέση στην αγορά.


Οι βιομηχανίες μας

Η ειδίκευση μας είναι στους κλάδους της Φιλοξενίας και των Τροφίμων και Ποτών. Σε αυτούς τους κλάδους υποστηρίζουμε οργανισμούς σε όλες τις εμπλεκόμενες βιομηχανίες και όλους τους τομείς παραγωγής. Η Ομάδα Γνώσης του οργανισμού μας παρακολουθεί και αναλύει σε καθημερινή βάση νέες τάσεις που εμφανίζονται παγκοσμίως σε αυτές τις αγορές. Η συστηματική προσέγγιση που ακολουθούμε μας επιτρέπει να προετοιμάζουμε τους πελάτες μας εγκαίρως για κάθε πρόκληση και κάθε ευκαιρία που εμφανίζεται στην αγορά.


Τρόφιμα - Ποτά

Για τις βιομηχανίες που ανήκουν στον κλάδο τροφίμων και ποτών η εξειδίκευση μας είναι στη διαχείριση και προώθηση ευπαθών προϊόντων. Αναπτύσσουμε προσωποποιημένες τεχνολογικές εφαρμογές, οι οποίες επιτρέπουν την αναλυτική κοστολόγηση και εποπτεία του κύκλου ζωής των προϊόντων, τη σύνταξη προϋπολογισμών, και τη διαχείριση χρηματικών ροών. Στο εμπορικό κομμάτι σχεδιάζουμε την αποτελεσματική τοποθέτηση νέων προϊόντων στην αγορά και την είσοδο υφιστάμενων προϊόντων σε νέες εγχώριες ή διεθνείς αγορές.

Εστίαση

Στην εστίαση ειδικευόμαστε στην τοποθέτηση προϊόντων, τη διαχείριση της προμηθευτικής αλυσίδας και του προσωπικού. Αναπτύσσουμε στρατηγικές για την τοποθέτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Δημιουργούμε εφαρμογές και μοντέλα για τη συστηματική εποπτεία αποθηκών και για τη σύνταξη προϋπολογισμών, κατά περίοδο και σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς. Προσελκύουμε, αξιολογούμε, και εκπαιδεύουμε προσωπικό πρώτης γραμμής που ενισχύει την εταιρική ταυτότητα των πελατών μας.

Φιλοξενία

Στη βιομηχανία της φιλοξενίας ειδικευόμαστε σε θέματα διαχείρισης κρατήσεων και διαφοροποίησης του προσφερόμενου προϊόντος. Οι λύσεις μας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη εφαρμογών που εξομαλύνουν τη διαδικασία λήψης και επεξεργασίας αιτημάτων, καθώς και τη διαχείριση σχέσεων με πελάτες. Επιπλέον, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε υπηρεσίες που προέρχονται από την οικονομία του διαμερισμού.

Οι πελάτες μας απολαμβάνουν ...


την εξαιρετική προσήλωσή μας σε αυτούς και τις ανάγκες τους

Στον πυρήνα της Strategy Lens είναι οι πελάτες μας. Εργαζόμαστε μαζί τους και ανταποκρινόμαστε στα ιδιαίτερα αιτήματά τους, προσφέροντας τις λύσεις που χρειάζονται. Κάθε συνεργασία είναι μοναδική και κάθε αίτημα αντιμετωπίζεται με απόλυτη εχεμύθεια και επαγγελματισμό.


την υψηλή αποτελεσματικότητά μας

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας πηγάζει από την ποιότητα των ανθρώπων μας. Στρατολογούμε και εκπαιδεύουμε ανθρώπους που είναι πραγματικά κορυφαίοι σε αυτό που κάνουν. Έτσι μέσω της Strategy Lens, οι κορυφαίοι είναι στην διάθεση των πελατών μας.


την ευελιξία μας

Προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στα χαρακτηριστικά των πελατών μας. Σε αντίθεση με την παγκόσμια πρακτική, αποδεικνύουμε ότι υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικής δεν θα πρέπει να είναι απρόσιτες σε νέους επιχειρηματίες και οργανισμούς μέσης κεφαλαιοποίησης.


Οι πελάτες μας απολαμβάνουν ...


την εξαιρετική προσήλωσή μας σε αυτούς και τις ανάγκες τους

Στον πυρήνα της Strategy Lens είναι οι πελάτες μας. Εργαζόμαστε μαζί τους και ανταποκρινόμαστε στα ιδιαίτερα αιτήματά τους, προσφέροντας τις λύσεις που χρειάζονται. Κάθε συνεργασία είναι μοναδική και κάθε αίτημα αντιμετωπίζεται με απόλυτη εχεμύθεια και επαγγελματισμό.


την υψηλή αποτελεσματικότητά μας

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας πηγάζει από την ποιότητα των ανθρώπων μας. Στρατολογούμε και εκπαιδεύουμε ανθρώπους που είναι πραγματικά κορυφαίοι σε αυτό που κάνουν. Έτσι μέσω της Strategy Lens, οι κορυφαίοι είναι στην διάθεση των πελατών μας.


την ευελιξία μας

Προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στα χαρακτηριστικά των πελατών μας. Σε αντίθεση με την παγκόσμια πρακτική, αποδεικνύουμε ότι υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικής δεν θα πρέπει να είναι απρόσιτες σε νέους επιχειρηματίες και οργανισμούς μέσης κεφαλαιοποίησης.


Επικοινωνήστε σήμερα!